Accessibility Links

Total Reward Specialist

  • Job reference: 931629
  • Location: Baku city
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Oil & Gas, Purchasing
  • Date posted: 10/08/2020

Aylıq əmək haqqı və bütün əlaqəli ödənişlərin hesablanması və ödənişi.

Calculation and payment of monthly wages and related payments.

Aylıq əmək haqqı auditi hesabatının hazırlanması

Preparation of monthly salary audit report

Ümumi Mükafatlandırma sisteminin idarə edilməsi

Total Reward` system administration

Güzəşt və mənfəətlərin idarə edilməsi və təkmilləşdirilməsi

Compensation and Benefits management administration and improvement

Əmək haqqlarının illik ğözdən keçirilməsi prosesində əlaqəli hesabatların hazırlanması

Preparation of relevant reports for Annual Pay review process

Maaş sorğularının idarə edilməsi

Salary Survey administration

Dəyişkən ödənişlərin idarə edilməsi

Variable payments administration

Ümumi Mükafatlandırma sistemi üzrə hesabatların hazırlanmsı

Preparation of Total Reüard system KPİs reports

Dərəcələndirmə sisteminin idarə edilməsi

Grading administration

Rüblük Vergi hesabatlarının hazırlanması və təhvil verilməsi

Preparation of quarterly "Tax Declaration" to be submitted to the State Tax Service of Azerbaijan Republic;

Dövlət Statistika Komitəsinə təhvil verilən aylıq və illik hesabatların hazırlanması

Preparation of monthly and annual reports to the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan;

Həyat Yığım Sığortasının idarə edilməsi

"Endowment Life Insurance" management

İllik işçi büdcəsinin idarə edilməsi

Annual personnel budgeting process management

İşin həcmi ilə əlaqəli 3-cü tərəflərlə əməkdaşllığın idarə edilməsi

Related vendor management

Daxili və xarici auditorların tələblərinin hazırlanması

Working with internal and external auditors and preparing their requests.

Ardıcıl və doğru şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə ÜM sisteminin siyasəti, proses və prosedurlarıni bütün şirkət daxili maraqlı tərəflərə öyrətmək.

Train all internal stakeholders on TR policies, procedures, processes and tools to ensure consistent implementation


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.