Accessibility Links

Operator II

 • Job reference: 931422
 • Location: Haarlem, North Holland
 • Salary: Negotiable
 • Job type: Contract
 • Sector: Engineering, Manufacturing & Facilities, Life Sciences
 • Date posted: 18/01/2021

Doel:

Het uitvoeren, ondersteunen en controleren van procesmatige werkzaamheden alsmede het bedienen van verschillende machines conform SOP's, rekening houdend met de gestelde (kwaliteit)eisen zoals GMP-richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, zodat dat de productie en/of verpakkingen van geneesmiddelen op een efficiënte wijze verloopt.
De taken worden uitgevoerd op basis van afgeronde trainingen en kwalificaties alsmede een grote dosis "on the job" ervaring. Er is slechts gelimiteerde supervisie nodig tijdens uitvoering van taken, waarbij allerhande verstoringen vaak zelfstandig kunnen worden opgelost en/of een juiste inschatting kan worden gemaakt eea te escaleren.

Functioneert vaak als (in)formele vraagbaak voor nieuwe en/of minder geroutineerde collegae (Operator I)

Werkzaamheden / verantwoordelijkheden

 1. Produceren en Verpakken van geneesmiddelen

Het bedienen, bewaken en bijsturen van apparatuur en geautomatiseerde processen volgens SOP, waarbij de gestelde richtlijnen en (kwaliteits)eisen in acht genomen worden zodat geneesmiddelen efficiënt geproduceerd en verpakt worden.

Kernactiviteiten:

 • voorbereiden procesmatige en bereidende werkzaamheden
 • bedienen en bewaken van machines en apparatuur
 • bewaken en bijsturen van geautomatiseerde processen en procesverloop
 • uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces, machines, product etc.
 • stoppen van werkzaamheden wanneer richtlijnen en procedures in het geding zijn en het direct melden van afwijkingen of storingen
 • ondersteunen en/of uitvoeren lijn-, proces- en cleaningvalidaties
 • mede bewaken van productieplanning
 • op peil houden van benodigde voorraden en het zo nodig bestellen hiervan (5S)

 1. Reiniging en Ombouw apparatuur

Het uitvoeren van ombouw en reinigings- en desinfectie werkzaamheden, het onderhouden van machines en apparatuur zodanig een minimum aan productieverlies en een maximum aan beschikbaarheid wordt bereikt.

Kernactiviteiten:

 • op- en ombouwen apparatuur van een productie apparatuur
 • reinigen en desinfecteren van machines, werkomgeving en/of productieruimten.
 • 1e lijn onderhoud apparatuur

 1. Formuleren en Rapporteren

Het formuleren, registreren en rapporteren van productie- en controlegegevens in logboeken en productieprotocollen zodat een betrouwbare en actuele weergave van het productieproces wordt bijgehouden.

 1. Functionele aansturing

Het functioneel aansturen van medewerkers in lijn met het personeelsbeleid en zodanig dat zij beschikken over de vereiste en benodigde instructies en documentatie en de opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd.

 1. Kwaliteit- en Procesverbetering

Een zodanige bijdrage leveren op grond waarvan het productieproces kwalitatief en kwalitatief kan worden versterkt en ontwikkeld.

Kernactiviteiten om het resultaatgebied 'Kwaliteit- en Procesverbetering' te bereiken zijn onder andere:

 • neemt actief deel aan projecten en innovatieve ontwikkelprocessen
 • levert input vanuit de werkvloer (o.a. tbv gDR's en EIS)
 • zoekt de samenwerking met andere afdelingen en deelt opgedane kennis, ervaringen, inzichten etc. met hen en andere collega's

Functie-eisen

 • MBO niveau 3/4
 • Bekend met machine bedienings- en farmaceutische processen
 • Spreken en lezen van Nederlands en Engels
 • Bekend met Productiebesturingssystemen
 • Bij de uitoefening van de functie is het dragen van een volgelaatsmasker verplicht in die gevallen dat er gewerkt wordt met grondstoffen en/of desinfectiemiddelen. Voor de werking van het volgelaatsmasker mag de functionaris geen baardgroei hebben.
 • Het ten alle tijden dragen van voorgeschreven PBM's ten behoeve van persoonlijke bescherming


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.