Accessibility Links

Shift Supervisor

  • Job reference: 928073
  • Location: Haarlem, North Holland
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Engineering, Manufacturing & Facilities, Life Sciences
  • Date posted: 08/10/2019

Werkzaamheden:

Leidinggeven aan en aansturen van medewerkers op de afdeling. Aansturen van de medewerkers zodanig dat in een positief werkklimaat de productiviteit en het financiële rendement geoptimaliseerd worden (people management).

Kernactiviteiten: Hiërarchisch leidinggeven aan de operators en specialisten. =__ Stellen van doelen en taken inzake de te realiseren productie, instrueren en coachen van de medewerkers, toezien op de realisatie en verbetering van de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer. » (laten) inwerken en instrueren van medewerkers. =__uitvoeren personeelsbeleid: o stellen van doelen ten behoeve van "Employee performance" o voeren van 1:1l gesprekken ten behoeve van beoordeling, functioneren en persoonlijke ontwikkeling met medewerkers © het doen van voorstellen met betrekking tot "pay for performance".

Plannen, organiseren, communiceren van dagelijkse werkzaamheden en activiteiten binnen productie. Coördineren van de planning en het (laten) uitvoeren van de productie ondersteunende werkzaamheden zodat de productieplannen efficiënt worden gerealiseerd.

Kernactiviteiten:Bewaken overzicht van het gehele productieproces binnen de afdeling.

Zorgdragen voor effectieve communicatie- en informatiestromen binnen de eigen- (zowel bottum up als top down) en met andere afdelingen.

Oplossen van problemen, die door de medewerkers niet kunnen of mogen worden verholpen.

Toelichten, toezien op en corrigerend optreden inzake de handhaving van EHS voorschriften

Voeren en bijwonen van interne overleggen aangaande productie gerelateerde zaken.

Machines en Apparatuur (laten) Onderhouden en gereedmaken van machines en apparatuur zodat een minimum aan productieverlies en een maximum aan beschikbaarheid wordt bereikt.

Kernactiviteiten :

Laten uitvoeren, afstemmen en controleren van preventief onderhoud.

Opstellen en accorderen van Werkvergunningen ten behoeve van werkzaamheden binnen Productie

kwaliteitsaspecten, afwijkingen en ken- en stuurgetallen zodat betrouwbare en actuele gegevens beschikbaar zijn.

Kernactiviteiten:

Verantwoordelijk voor de review van de Batch Records en tevens eindverantwoordelijk voor de totaal review van de Batch.Momitoren, toezien op, beoordelen (reviewen) en aftekenen Batch Records, data en (batch) documentatie.

Opstarten, schrijven en volgen van Deviatie Rapporten (gDR) en EHS meldingen. Complementeren van productie documenten en updaten systeem informatie.

Rapporteren van verschillende KPI's: zoals bijvoorbeeld gDr's, veiligheid, data, backorders, output, audit- observaties.

Kwaliteit- en Procesverbetering Leveren bijdrage op grond waarvan het productieproces kwalitatief en kwantitatief kan worden versterkt en ontwikkeld.

Kernactiviteiten :

Volgen van Operational Excellence en LEAN methodieken voor verbeteringen.

Imitiëren van verbetervoorstellen en het opstellen van plannen van aanpak.

Deelnemen aan projecten en innovatieve ontwikkelprocessen.

Toezien op adequate uitvoering van procesverbeteringen en - of productverbeteringen.

Functie kan in meerdere ploegen roosters worden uitgevoerd bijv 2 (dag/avond), 3 (dag/avond/nacht 24/5), 5 (dag/avond/nacht 24/7)

Opleidingsniveau

HBO/ Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur farmacie, chemische technologie, microbiologie of vergelijkbaar

Bekend met machine bedienings- en farmaceutische processen

Vloeiend spreken en lezen van Nederlands en Engels; een derde taal is een pre

Bekend met Productiebesturingssystermen

Bij de uitoefening van de functie is het dragen van een volgelaatsmasker verplicht in die gevallen dat er gewerkt wordt met grondstoffen en/of desinfectiemiddelen. Voor de werking van het volgelaatsmasker mag de functionaris geen baardgroei hebben.

Het ten alle tijden dragen van voorgeschreven PBM''s ten behoeve van persoonlijke bescherming Ervaring met product transfers van ontwikkeling naar commerciële productie

Computer vaardigheden Word, Excel, Visio, MS Projects

Kennis en ervaring

Kennis van farmaceutische processen (verpak, inhalatie, visuele inspectie, steriel en aseptisch) Kennis van productiebesturingssystemen en planningstechnieken

Kennis van het kwaliteitswaarborgsysteem

Kennis o.a. Lean Six Sigma, Operational Excellence programma's

Ervaring in een leidinggevende rol binnen een productie organisatie

Vaardigheden *

Communicatieve vaardigheden * _ Leidinggevende vaardigheden = _ Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift * Plannen en organiseren = Formuleren en rapporteren = Presteren in een hectische omgeving = Analytische vaardigheden =__ Kennisoverdracht - trainingsvaardigheden


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.