Accessibility Links

Operator I

  • Job reference: 927601
  • Location: Haarlem, North Holland
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Engineering, Manufacturing & Facilities, Life Sciences
  • Date posted: 12/11/2019

Taken:


Het uitvoeren van procesmatige werkzaamheden en bedienen van verschillende machines conform SOP's rekening houdend met de gestelde (kwaliteit)eisen zoals GMP-richtlijnen en veiligheidsvoorschriften, zodat de productie en/of verpakkingen van geneesmiddelen op een efficiënte wijze verloopt. De uitvoering van taken kan uitgevoerd worden onder enige vorm van supervisie, nadat voldoende training (on the job) en kwalificatie heeft plaats gevonden, waarbij routine matige issues zelfstandig kunnen worden opgelost.


Werkzaamheden / verantwoordelijkheden

1. Produceren en Verpakken van geneesmiddelen Het bedienen, bewaken en bijsturen van apparatuur en geautomatiseerde processen volgens SOP, waarbij de gestelde richtlijnen en (kwaliteit)eisen in acht genomen worden zodat geneesmiddelen efficiënt geproduceerd en verpakt worden.

Kernactiviteiten:  voorbereiden procesmatige en bereidende werkzaamheden  bedienen en bewaken van machines en apparatuur  bewaken en bijsturen van geautomatiseerde processen  uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces, machines, product etc.  stoppen van werkzaamheden wanneer richtlijnen en procedures in het geding zijn en het direct melden van afwijkingen of storingen bij functioneel leidinggevende en/of Shift Manager

2. Reiniging en Ombouw apparatuur Het uitvoeren van ombouw en reinigings- en desinfectie werkzaamheden zodanig dat de apparatuur gereed is voor productie.

Kernactiviteiten:  op- en ombouwen apparatuur van een productie apparatuur  reinigen en desinfecteren van machines, werkomgeving en/of productieruimten  assisteren bij het onderhouden van apparatuur

3. Formuleren en Rapporteren Het formuleren, registreren en rapporteren van productie- en controlegegevens in logboeken en productieprotocollen zodat een betrouwbare en actuele weergave van het productieproces wordt bijgehouden.

Kernactiviteiten:  formuleren, rapporteren en registreren van productie- en controlegegevens  formuleren, rapporteren en registreren van uitgevoerde schoonmaak en desinfectie werkzaamheden  formuleren, rapporteren en registreren van op- en ombouw werkzaamheden  formuleren, rapporteren en registreren van afwijkingen, storingen, bijzonderheden etc.


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.