Accessibility Links

Naval Engineer

  • Job reference: 915096
  • Location: Baku city
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Oil & Gas, Marine
  • Date posted: 26/07/2017

Aşağıdakı əsas bacarıqları təmin edən və ikili Azərbaycan / İngilis dilçiləri olan müvafiq ixtisaslı şəxslərlə danışmaq maraqlıyıq. Bu fürsət, neft və qaz sənayesi bazarında geniş bir EPC qazma işi üçün çalışan Bakıda dayanan bir müddətli müqavilədir. Mənə doğrudan @ Zamina.Clemmey@orioneng.com ilə əlaqə saxlayın.

We are eager to talk to relevant qualified individuals who have the following key skills and who are both Azerbaijani / English speakers. This opportunity is a long-term contract based in Baku working for a wide EPC drilling business in the oil and gas industry. Contact me directly at @ Zamina.Clemmey@orioneng.com.
Gəmi Hidrostatik, İstiqamətli, Balastlama, Hidrodinamik, Dinamik Konumlandırma Sistemi, Palçıqlama, Dəniz qurğusunun mühəndislik təhlili kimi səlahiyyətlər;* Təkliflər və layihələrin icrası üçün tələb olunan texniki bacarıqları, təcrübələri, bilikləri, prosedurları və vasitələrini tətbiq və təkmilləşdirmək;* Dəniz mühəndisliyi fəaliyyətini dəstəkləmək;* Dəniz mühəndisliyi fəaliyyətində keyfiyyət və səmərəliliyi artırmaq;* QA / QC və SƏTƏM tələblərinə riayət olunmasını təmin etməklə onun məsuliyyət sahəsi daxilində fəaliyyətini həyata keçirmək;* Deniz gəmilərinin hazırlanmasını hazırlamaq (prosedurlar, palamar analizləri, gəmi / yük barjının balast planları, texniki qeydlər, texniki hesabatlar);* dəniz gəmilərinin və avadanlıqlarının inkişafına xüsusi texniki dəstək göstərilməlidir;* Dizayn qabiliyyətinin inkişafı (sabitlik, hidrostatik hidrodinamik, gövdə, bağlama, quraşdırma mühəndisliyi, DP);* rekvizitlər, tender təklifləri və PO üçün müvafiq texniki sənədlərin hazırlanması;* layihələrdən geribildirim faylları hazırlayın;Dəniz mühəndisliyi sahəsində mükəmməlliyin inkişafına dəstək;* Dəniz şöbəsi mühəndisliyi fəaliyyəti üçün istənilən ədədi vasitənin sənət vəziyyətini uğurla tətbiq etmək üçün tələb olunan bacarığı və bacarığı əldə etmək;* Hidrostatik, Stabillik, Hidrodinamik, Palma təhlili, Dynamic Positioning sistemi ilə bağlı şöbə resurslarının texniki bacarıqlarının artırılması;* Yeni quruluş və ya avadanlıq üçün yeni imkanlar və yenilikçi həllər hazırlamaq üçün icra planını müəyyənləşdirin;# Navaljobs #marinenegineer #bakujobs #bakuoiljobs

* Competences such as vessel Hydrostatic, Stability, Ballasting, Hydrodynamic, Dynamic Positioning System, Mooring, Engineering analysis for Offshore installation;
* Apply and improve technical skills, expertise, knowledge, procedures and tools as required for proposals and project execution;
* Support naval engineering activities;
* Improve quality and efficiency in the naval engineering activity;
* Execute the activities within his area of responsibility, ensuring the compliance with the QA/QC and HSE requirements;
* Prepare naval deliverables (procedures, mooring analysis, vessel/cargo barge ballasting plans, technical notes, technical reports);
* Ensure specialised technical support to development of offshore vessels and equipment;
* Develop design capability (stability, hydrostatic hydrodynamics, hull, mooring, installation engineering, DP);
* Prepare technical documents relevant for requisitions, bid analysis and PO;
* Prepare feedback dossiers from projects;
* Support developing the excellence in naval engineering;
* Acquire the capability and the skill requested to successfully apply the state of art of numerical tool requested for the naval department engineering activities;
* Improve technical competence growth of department resources regarding Hydrostatic, Stability, Hydrodynamic, Mooring analysis, Dynamic Positioning System;
* Define execution plan to develop new capabilities and innovative solution for new builds or equipment;
#navaljobs #marinenegineer #bakujobs #bakuoiljobs

Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.