Accessibility Links

Mechanical Construction Supervisor

  • Job reference: 913368
  • Location: Rotterdam, South Holland
  • Salary: Negotiable
  • Job type: Contract
  • Sector: Oil & Gas
  • Date posted: 18/05/2017

Position Title Construction TA Supervisor, WTK


Additional general comments Deze functie betreft een Construction TA Supervisor met een WTK achtergrond. Kandidaat heeft een sterke kennis van WTK en is bij voorkeur in staat multidisciplinair aan te sturen op basis van een multidisciplinaire basiskennis.


General Position Definition ________________________________________
General Position Definition De TA supervisor is verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit en het schedule tijdens de uitvoering van turnarounds. Tijdens de uitvoering van een turnaround rapporteert de TA supervisor rechtstreeks aan de stopleider of de field coördinator.

Position description - Purpose ________________________________________
Purpose 1. Coördinatie en supervisie van turnarounds, zodat alle constructieactiviteiten volgens HSE uitgangspunten, de kwaliteits- en ontwerpeisen, planning en binnen budget worden opgeleverd. Al naar gelang de omvang van de constructieactiviteiten kunnen deze een multidisciplinaire karakter hebben. Aanverwante disciplines zijn met name cleaning & waste coördinatie, stellingbouw, isolatie/schilderen.

2. Coordinatie en supervisie van multidisciplinaire constructieactiviteiten in teamverband vanaf engineerings-, werkvoorbereidings-, constructie- (incl. (pre)commissioning, start-up) t/m completion fase. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden zowel een werkvoorbereidend karakter (in de aanloop naar de uitvoering) hebben als een uitvoerend karakter.

3. Constructieactiviteiten hebben een TA gebonden karakter en vinden op locatie Rotterdam. Gedurende deze periodes kunnen de activiteiten in ploegendienst worden uitgevoerd.

Accountabilities 1. Opvolging en uitvoering van HSE vereisten volgens het Arbeids- & Milieuplan.
2. Het voorbereiden van werkzaamheden door input leveren aan werkplannen en taaklijsten. Het uitbesteden van werkzaamheden binnen bevoegdheden conform uitbestedingsprocedures.
3. Opstellen van constructie uitvoeringsplannen en participeren in constructability reviews cq. werkvoorbereidingsworkshops van complexere (onderhouds)werkzaamheden.
4. Uitleggen van de spelregels (HSE, Kwaliteit, Productiviteit) op het gebied Turnarounds voor de uitvoering. Toezien op naleving spelregels tijdens uitvoering.
5. Aansturing en Coordinatie van de contractor werkzaamheden door uitvoerders en middenkader van contractors aan te sturen op veiligheid, kwaliteit en productiviteit & planning.
6. Corrigeren van werkzaamheden indien niet voldaan wordt aan kwaliteits- en ontwerpeisen.
7. Corrigeren van werkzaamheden indien planning onder druk dreigt te komen. Maakt actief gebruik van de planning en de daarvoor bedoelde look-aheads van de planning.
8. Acceptatie van (kwaliteit van) het werk, door punching. Handover precommissioning (MC) en as-built documenten.
9. Logistieke Coordinatie verzorgen tijdens de uitvoering van de stop door tijdelijke voorzieningen en transportvoorzieningen en personeel op de juiste manier aan te sturen.


Position description - Special Challenges ________________________________________
Special Challenges Key Challenges:
Een van de belangrijkste uitdagingen is het stimuleren en in praktijk brengen van veranderend gedrag en team performance in lijn met de Enterprise First Principes en de Tien punten van Samen Leveren:

1. Tonen van leiderschap in situaties waar dit noodzakelijk is, met name met betrekking tot aansturen van personen in het veld en in de werkplaatsen.

2. Verantwoordelijkheid nemen en aangesproken willen worden op wat binnen deze functie moet worden gerealiseerd maar ook anderen willen aanspreken op hun te nemen verantwoordelijkheden.

3. Werken in teamverband. Respect hebben voor je collega's in het team. Elkaar ondersteunen in het oplossen van voorkomende problemen. Elkaar goed en tijdig informeren.Experience and Qualifications required ________________________________________
Experience and Qualifications required Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat met:
- Een MBO-werk en denk niveau met minimaal 10 jaar ervaring of HBO-werk en denk niveau met minimaal 5 jaar ervaring in de petrochemische industrie
- Een WTK achtergrond, of eventueel OPC/OSC achtergrond met in ieder geval een sterke affiniteit met WTK
- Zeer goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden. In staat om effectief en efficiënt te communiceren met operatie, vakdiensten, contractors en de eigen TA-organisatie.
- Ruime praktijk ervaring in onderhoud of Turnarounds, met name om multidisciplinaire (onderhouds)klussen effectief aan te sturen.
- Kennis en ervaring om technische tekeningen en handleidingen te kunnen interpreteren en een goed besef hebben van de verschillende delen van een equipment.
- Bekwame kennis en ervaring van veiligheidsnormen en in staat om anderen te motiveren of te corrigeren waar noodzakelijk.
- Kennis en ervaring met Flawless startup
- Kennis en ervaring met Punch en opleverdocumenten
- In staat te beoordelen wanneer externe expertise (bijvoorbeeld vanuit Engineering & Assurance afdeling) moet worden ingeschakeld.
- Kennis van uitbestedingsrichtlijnen
- In het bezit van geldig certificaat Werken aan Flenzen (WFPr) en het Veilig Verplaatsen van Lasten (VVL) certificaat.


Our role in supporting diversity and inclusion
As an international workforce business, we are committed to sourcing personnel that reflects the diversity and values of our client base but also that of Orion Group. We welcome the wide range of experiences and viewpoints that potential workers bring to our business and our clients, including those based on nationality, gender, culture, educational and professional backgrounds, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity and expression, disability, and age differences, job classification and religion. In our inclusive workplace, regardless of your employment status as staff or contract, everyone is assured the right of equitable, fair and respectful treatment.

Similar jobs
Technology Manager
  • Salary Negotiable
  • Job type Contract
  • Location Hoofddorp, North Holland
  • Description My client, a leading FPSO, FSO and SPM manufacturing company are urgently seeking a Technology Manager to work in their Netherlands head office on a contract basis